Mogućnost davanja poklona za Novu godinu i Božić

Zakon o radu u članu 119. Stav 2. predviđa mogućnost poslodavca da obezbedi poklon deci zaposlenog, koja nisu starija od 15 godina, za Novu godinu ili Božić. Navedena zakonska odredba predstavlja samo mogućnost ali ne i obavezu za poslodavca da obezbedi poklon deci zaposlenog/ih. Takođe, vrednost i oblik davanja poklona (novogodišnji paketić ili novac) određuje poslodavac.

Mogućnost davanja poklona za Novu godinu i Božić ne mora biti predviđena Ugovorom o radu koji je Poslodavac zaključio sa Zaposlenim, već je moguće doneti posebnu Odluku o obezbeđivanju novogodišnjih poklona deci zaposlenih koju potpisuje zakonski zastupnik npr. direktor. Tom prilikom je potrebno precizirati za koju decu se obezveđuje poklon (deca kog zaposlenog, rođena u braku, vanbračna ili usvojena, godine starosti…), vrednost poklona, oblik davanja poklona (npr. novogodišnji paketić) ili vreme i mesto darivanja.

Ukoliko su oba roditelja zaposlena kod istog Poslodavca, smatra se da takvo dete ima pravo na 2 poklona od kojih bi jedan bio po osnovu radnog odnosa između jednog roditelja i poslodavca a drugi između drugog roditelja i poslodavca, s obzirom na to da oba roditelja ostvaruju jednaka prava i obaveze iz poslovnog odnosa. Takođe, ovi pokloni (ukoliko su darivani u skladu sa propisanim uslovima) ne predstavljaju zaradu Zaposlenog, niti se njihova vrednost može odbiti Zaposlenom od plate.

Ono što ovakvo darivanje čini privlačnim za poslodavca jeste što se u ovom slučaju ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenih po osnovu poklona deci (naravno, ukoliko je ispunjen uslov starosti dece i ukoliko se radi o jednokratnom, novogodišnjem i Božićnom darivnaju) i to do iznosa od 12.544,00 dinara na godišnjem nivou po jednom detetu. Visina iznosa je promenjiva, te navedeni iznos važi u trenutku pisanja ovog teksta. do 31.01.2024. godine. Ukoliko je neki poklon veće vrednosti od gore navedenog iznosa, razlika u iznosima se oporezuje kao zarada zaposlenog.