Naša kancelarija poseduje veliko iskustvo u porodičnim sporovima i u sporovima protiv nasilja u porodici.

S obzirom na to da je reč o vrlo delikatnoj materiji, naš tim se trudi da u svakom slučaju postupa obazrivo, sa punim razumevanjem prema klijentu i da pruži podršku kako bi sam sudski proces bio što manje stresan, dok je zaštita privatnosti klijenata na prvom mestu.

  • pravno savetovanje u vezi sa Porodičnim zakonom
  • bračni i predbračni ugovori
  • poništaj, sporazumni raskid i razvod braka
  • vršenje i lišavanje roditeljskog prava
  • raspodela bračne imovine
  • starateljstvo nad detetom ili drugim članom porodice
  • osporavanje/utvrđivanje očinstva
  • zastupanje u postupcima zaštite od Porodičnog nasilja