Pružamo širok spektar usluga koje su vezane za naslednopravne odnose, počevši od pravnog savetovanja do zastupanja u ostavinskim postupcima.

Tokom našeg rada rešavali smo mnogobrojne ostavinske postupke, a imali smo i neke retke slučajeve, poput regulisanja zaostavštine u korist zadužbine.

  • pravno savetovanje u naslednopravnim pitanjima
  • izrada testamenta
  • izrada Ugovora o doživotnom izdržavanju i drugih naslednih ugovora
  • poništaj/osporavanje testamenta
  • osporavanje Ugovora o doživotnom izdržavanju i drugih naslednih ugovora
  • pokretanje i zastupanje u ostavinskom postupku