Svakodnevno se susrećemo i sa materijom radnog prava, posebno imajući u vidu da su nam pravna lica sa kojima sarađujemo ustupila i brigu o njihovim zaposlenim.  

Nezavisno od toga imali smo i mnoge radne sporove gde su se kao naši klijenti javljala fizička lica čija su prava povređena na radu.

  • pravno savetovanje i konsultovanje u vezi sa normama Zakona o radu
  • izrada i aneksiranje Ugovora o radu
  • pravni poslovi koji se odnose na zaključivanje i prestanak radnog odnosa
  • zaštita osoba u radnom odnosu i ostvarivanje prava iz radnog odnosa
  • zastupanje u radnim odnosima