Naša kancelarija, pored toga što u svom timu ima i doktora ekonomskih nauka, ima saradnju sa uglednim poreskim savetnicima.

To nam omogućava da sagledamo širu sliku problema koje imaju naši klijenti, kao i da se posavetujemo sa stručnjacima u toj oblasti kako bi pomogli klijentu i brzo pronašli rešenje za njegove porbleme tokom poreskog savetovanja ili zastupanja u poreskom postupku.

  • pravno savetovanje klijenata u vezi relevantnih zakona za materiju Poreskog prava
  • podnošenje poreske prijave prilikom prometa pokretnosti/nepokretnosti
  • savetovanje i  pravna pomoć u ostvarivanju poreskih olakšica
  • odbrana okrivljenih za poreska krivična dela i zastupanje klijenata pred poreskim organima