Zahvaljujući poslovnoj saradnji sa stranim fizičkim i pravnim licima, usled povećanog broja stranaca koji su došli u Republiku Srbiju, naš tim je otpočeo sa pružanjem pravne pomoći  stranim fizičkim licima pri dobijanju boravišne dozvole i ostvarivanju svojih prava na teritoriji Republike Srbije.

  • pravno savetovanje stranih fizičkih lica
  • zastupanje stranaca pred Nacionalnom službom za zapošljavanje i Upravom za strance
  • podnošenje prijave za sticanje boravišne dozvole, vize D i radne dozvole za strance
  • pomoć stranim pravnim licima pri osnivanju firme pred APR-om
  • saradnja sa domaćim pravnim licima u pribavljanju inostrane radne snage