Privredno pravo predstavlja našu pretežnu delatnost i granu prava u kojoj se svakodnevno usavršavamo. Posedujemo višegodišnje iskustvo u radu kako sa domaćim tako i sa stranim pravnim licima.

Posebnim priznanjem našem radu smatramo i to da imamo klijente sa kojima sarađujemo godinama, od njihovog osnivanja, kao i da su nam na njihovu preporuku svoje poverenje pružila i povezana privredna društva kao i privredna društva koja su osnivali njihovi saradnici.

gallery
  • postupak osnivanja privrednog društva i registracija podataka pred APR-om
  • izrada Osnivačkog i drugih akata kao i promena već postojećih
  • učestvovanje u pregovaranju i izrada i zaključivanje Ugovora između privrednih društava i trećih lica
  • postupak registracije Žiga i zaštita intelektualne svojine
  • regulisanje odnosa između vlasnika privrednih društava, njihovih zaposlenih i trećih lica sa kojima sarađuju
  • restrukturiranje privrednih društava
  • usluge u vezi sa bankarskim i kreditnim poslovima
  • pravno savetovanje privrednih društava
  • zastupanje pred Privrednim sudom