Naš tim ima višegodišnje iskustvo u pružanju pravnih usluga vezanih za promet i posedovanje nepokretnosti.  

Ukoliko imate nedoumice po pitanju ostvarivanja i zaštite Vašeg prava svojine, državine, zakupa, hipoteke, ukoliko Vam je potrebno stručno lice kako bi ste se prilikom prometa (ne)pokretnosti u potpunosti osigurali, kao i ako Vam je potreban advokat koji će u sudskom procesu zastupati Vaše interese na najbolji mogući način, naš tim Vam stoji na raspolaganju.  

  • pravno savetovanje u vezi sa prometom nepokretnosti i pokretnosti
  • utvrđenje i sticanje prava svojine na nepokretnostima
  • izrada ugovora o kupoprodaji, zakupu i drugih ugovora stvarnog prava
  • sastavljanje i poništaj Ugovora o poklonu
  • poništavanja i utvrđenje ništavosti Ugovora o prometu nepokretnosti
  • utvrđenje i zaštita prava službenosti ili državine
  • zastupanje klijenta pred Katastrom nepokretnosti
  • zastupanje klijenata u postupcima oko svojine i susvojine