Iako nije naše primarno polje delatnosti, zahvaljujući poverenju koje nam naši postojeći klijenti već godinama ukazuju, posedujemo iskustvo u oblasti kaznenog prava – krivičnom pravu, prekršajnom pravu i privrednim prestupima.

Naši advokati poseduju i Licencu za zastupanje/odbranu maloletnika koju izdaje AK Srbije. 

  • pravno savetovanje
  • zastupanje i odbrana okrivljenih ili oštećenih lica
  • zastupanje u privatnim krivičnim postupcima kao i u postupcima vođenim po službenoj dužnosti
  • zastupanje maloletnika
  • zastupanje lica u prekršajnim postupcima