Privredno pravo predstavlja našu pretežnu delatnost i granu prava u kojoj se svakodnevno usavršavamo. Posedujemo višegodišnje iskustvo u radu kako sa domaćim tako i sa stranim pravnim licima.

Posebnim priznanjem našem radu smatramo i to da imamo klijente sa kojima sarađujemo godinama, od njihovog osnivanja, kao i da su nam na njihovu preporuku svoje poverenje pružile i povezane firme kao i firme koje su osnivali njihovi saradnici. Takođe, strana pravna lica su nam poklonila svoje poverenje u procesu kupoprodaje domaćih pravnih lica.

gallery
  • Postupak osnivanja privrednog društva i registracija podataka pred APR-om
  • Izrada Osnivačkog i drugih akata kao i promena već postojećih
  • Učestvovanje u pregovaranju i izrada i zaključivanje Ugovora između privrednih društava i trećih
  • lica
  • Postupak registracije Žiga i zaštita intelektualne svojine
  • Regulisanje odnosa između vlasnika privrednih društava, njihovih zaposlenih i trećih lica sa kojima sarađuju
  • Restrukturiranje privrednih društava
  • Usluge u vezi sa bankarskim i kreditnim poslovima
  • Pravno savetovanje privrednih društava
  • Zastupanje pred Privrednim sudom